Gina Eve Shah | Lakes 2014

WindermereConistonConiston Mar 14Coniston Mar 14Coniston old man with his head in the clouds! Mar 14Coniston Mar 14Coniston Mar 14up Coniston old manup Coniston old manConiston Mar 14Coniston Mar 14Coniston Mar 14Coniston Mar 14Coniston Mar 14Coniston old man with his head in the clouds early morning. Mar 14Coniston Mar 14Coniston Mar 14Coniston Mar 14Coniston Mar 14Windermere Mar 14